You are currently viewing Що робити, якщо батько не дає дозвіл на виїзд дитини за кордон?

Що робити, якщо батько не дає дозвіл на виїзд дитини за кордон?

Досить часто батько або мати дитини не надають згоду на вивезення дитини за кордон через виникнення між ними сімейних конфліктів і непорозумінь. У той же час така поведінка не є підставою для позбавлення дитини можливості відвідати іншу країну.
На сьогодні єдиним способом вирішення зазначеної конфліктної ситуації є отримання рішення суду про надання дозволу на виїзд дитини за кордон за відсутності згоди одного з батьків.

Положенням частини 3 статті 313 ЦК України передбачено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.

Пунктом 3 Правил перетинання державного кордону громадянами України передбачено виїзд з України громадян, які не досягли шістнадцятирічного віку, за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли вісімнадцятирічного віку. Виїзд з України громадян, які не досягли шістнадцятирічного віку, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі (підпункт 1 пункту 4 Правил).
Тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за межі України має відбуватися лише за погодженням з одним із батьків, оскільки такий переїзд тягне за собою зміну режиму спілкування дитини з іншим з батьків, порядку його участі у вихованні дитини, звичайного соціального, культурного, мовного середовища дитини, впливає на його подальше життя, розвиток і виховання.

При відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.
Так, відповідно до положень підпункту 2 пункту 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків здійснюється без нотаріально завіреної згоди іншого з батьків за рішенням суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків.
Відповідно до частини сьомої статті 7 Сімейного кодексу України дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Отже, законодавством України забороняються будь-які зловживання своїми батьківськими правами по відношенню до дитини, а батьківське виховання і турбота про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток має здійснюватися виключно в її інтересах.
Саме необгрунтована і безпідставна відмова одного з батьків у наданні згоди на вивезення дитини за кордон, здійснена всупереч інтересам дитини, є підставою для звернення до суду для вирішення питання про надання дозволу на виїзд дитини за кордон за відсутності згоди одного з батьків.

Залишити відповідь