You are currently viewing Розподіл майна подружжя: основні питання

Розподіл майна подружжя: основні питання

Поділ майна подружжя – це майновий конфлікт, в якому сторони не можуть дійти згоди щодо майна, яке було придбано під час шлюбу, і як це майно буде переходити сторонам після припинення шлюбних відносин.

При вирішенні питання про поділ майна подружжя на практиці виникають такі варіанти врегулювання спірного питання:

1. Договірний порядок врегулювання питання розділу майна.
Під договірним порядком врегулювання спорів слід розуміти домовленість між подружжям про поділ майна, яке буде переходити сторонам з їхнього узгодження.

Форма укладення даного договору є письмовою і з обов’язковим нотаріальним посвідченням. За даним нотаріальному договором сторони після підписання відповідної угоди, регулюють статус майна із зазначенням, кому саме переходить частина загального майна. Варто зазначити, що такий договір повинен укладатися з урахуванням інтересів обох сторін.

Так що при укладенні нотаріального договору про порядок поділу майна подружжя сторони мають можливість оперативно вирішити питання щодо володіння майна, яке буде закріплено після припинення фактичних сімейних відносин.

2. Судовий порядок вирішення питання розділу майна.
Під судовим порядком слід розуміти подання від одного зі сторін відповідної позовної заяви, по розділу спільного майна подружжя.

Однак при складанні відповідного позову необхідно встановити наступні фактичні обставини:

1. Чи було придбано майно (яке ділиться) під час шлюбу (мається на увазі майно, яке було придбано після реєстрації шлюбу)?

2. Яким чином було придбано майно під час шлюбу?

3. Де фактично знаходиться спірне майно (мається на увазі нерухоме майно)?

4. Чи є в наявності копії або оригінали документів, які підтверджують наявність цього майна?

5. За ким закріплено дане майно на підставі відповідних документів? 

При детальному дослідженні справи зважаючи на зазначені умов є можливість з’ясувати:

Чи відноситься взагалі майно до категорії загального спільного майна?

В який суд потрібно подавати позовну заяву (в умовах, якщо є рухоме майно)?

Які дії потрібно зробити до початку судового розгляду в разі відсутності документів, що підтверджують наявність і фактичного власника майна?
Потрібно звернути увагу на те, що є об’єктом загального майна, а що відноситься до такої категорії. 

Діючий Сімейний кодекс України у статті 61 визначає, що є об’єктом загальної спільної сумісної власності як:

будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту;

речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя;

заробітня плата;

пенсія, стипендія;

інші доходи, одержані одним із подружжя;

акції інші цінні папери.
 

Не належить до об’єктів загального спільного майна подружжя (стаття 57 Сімейного кодексу України):

Майно фізичної особи – підприємця, яке придбано і використовується в його підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку.

Майно одного з подружжя, набуте особою:

до шлюбу;
придбане під час шлюбу на підставі договору дарування;
придбане у спадок.
Речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

Кошти, отримані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, що належала особі, а також як відшкодування завданої їй моральної шкоди.

Страхові суми, одержані за обов’язковим або добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою власністю кожного з них.

майно, набуте одним із подружжя під час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто.

житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

земельну ділянку, набуту нею, ним під час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що знаходиться в її, його користуванні, або отримана в результаті приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або отримана з земель державної та комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України. 

На практиці суд, розглядаючи позови про поділ майна подружжя, виносить рішення (звичайно з урахуванням обставин справи) у таких випадках:

поділ майна за рівної частини кожному з подружжя;

поділ майна на основі пропорційної рівності (мається на увазі кожному з подружжя окремий об’єкт майна з урахуванням вартості самого майна).

поділ майна на основі пропорційної рівності (мається на увазі кожному з подружжя окремий об’єкт майна з урахуванням вартості самого майна). 

При зверненні до суду з позовною заявою про поділ спільного сумісного майна потрібно надати відповідні документи.

Орієнтовний перелік документів для звернення до суду щодо розділу майна подружжя:

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.

2. Копія сторінок паспорта заявника.

3. Копія свідоцтва про шлюб (за наявності).

4. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (при наявності).

5. Документи, що підтверджують наявність спільного майна (договори купівлі-продажу, виписки, свідоцтва і т.ін.).

Даний перелік не є вичерпним, тому в будь-якому випадку складання позовної заяви про поділ майна подружжя необхідно виходити індивідуально з самої ситуації.

Залишити відповідь