You are currently viewing Все про допомогу при народженні дитини (процедура, кому призначається, куди звертатися, перелік документів, розмір допомоги)

Все про допомогу при народженні дитини (процедура, кому призначається, куди звертатися, перелік документів, розмір допомоги)

Народження дитини – самий хвилюючий і найважливіший момент для молодих батьків, але одночасно з приємними хлопотами з малюком, з’являються і бюрократичні проблеми, які треба вирішувати. Мова йде про оформлення матеріальної допомоги на дитину. Така допомога надається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

Важливим моментом, який потрібно врахувати є те, що за відсутності допомоги по догляду допомога при народженні виконує також роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Відповідно для того щоб цей період був зарахований до страхового стажу потрібно, щоб допомога при народженні оформлялася саме на ту людину, яка бере або планує брати цю відпустку.

Куди і коли звертатися за оформленням та отриманням допомоги?

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини.

Важливо: звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.
Водночас допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

Які документи необхідні для отримання допомоги?

Необхідно пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу та ідентифікаційний код. Крім того необхідно надати:
1) заяву, яка складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини (така заява може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява);
2) копію свідоцтва про народження дитини (у випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають);
3) копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни.

Даний перелік документів є вичерпним. Водночас для того, щоб період відпустки по догляду за дитиною до 3 років був зарахований до страхового стажу в органи соціального захисту необхідно подати також копію наказу про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років або копію сторінок трудової книжки або інший документ щодо стажу особи.
У випадку якщо один із батьків зареєстрований в іншому регіоні, орган соціального захисту фактично самостійно має перевірити чи отримувала ця особу цю допомогу по місцю реєстрації.
Крім того для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунка на який буде нарахована допомога.
Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Також у випадку невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває дитина віком до одного року, адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання дитини.

Розмір допомоги при народженні

Допомога при народженні виплачуватиметься у розмірі, який не буде залежити від того, яка по рахунку дитина у сім’ї — перша, друга, третя.
Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 гривень на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Потрібно зазначити, що допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні дитини. А у випадку якщо дитину (на яку призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне державне утримання, допомога призначається і виплачується також у розмірі, встановленому при народженні першої дитини. Гроші при цьому перераховують на відкритий у банку рахунок дитини.

Залишити відповідь