You are currently viewing Аліменти підлягають стягненню навіть за кордоном!

Аліменти підлягають стягненню навіть за кордоном!

Рішення українського суду про стягнення аліментів підлягає виконанню на території іноземних держав. За загальноприйнятим нормам, переїзд дитини або батька-платника аліментів на постійне місце проживання за кордон, зміна ними громадянства не позбавляють дитину права на утримання. Рішення суду України про стягнення аліментів підлягає виконанню на території іншої країни після його визнання. Також і рішення іноземного суду може бути виконане на території України.

Стягнення проводиться на підставі Закону України «Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном» від 20 липня 2006 року і з метою забезпечення впорядкованого застосування в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, укладеної в Нью-Йорку 20 червня 1956.
Позов про стягнення аліментів розглядається судом України за місцем проживання позивача (стягувача по аліментах). Обов’язковою умовою для подальшого визнання і виконання такого рішення за кордоном є належне інформування відповідача (боржника по аліментах) про процес у випадках, коли він відсутній на території України. З цією метою український суд звертається із судовим дорученням про вручення судових документів та / або здійснення окремих процесуальних дій відповідача в компетентні органи іноземної держави за місцем його проживання. На час виконання судового доручення розгляд справи зупиняється.
Після розгляду справи по суті і винесення рішення останнє повинно бути направлено відповідачу. І тільки після цього стягувач по аліментах може звертатися до компетентних органів з клопотанням про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів на території іноземної держави. Це рішення на території іншої країни буде виконуватися відповідно до договору про надання правової допомоги.
У більшості випадків такі клопотання за посередництва обласних територіальних управлінь юстиції направляються до Мін’юсту для подальшого відправлення компетентним іноземним органам.
Якщо батько живе в Україні, а дитина – за кордоном, позов про стягнення аліментів може бути подано до суду в Україні.
Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплаті додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексації аліментів, зміні способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися не тільки по місцезнаходженням відповідача, а й за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
Звернення іноземного позивача з позовною заявою про стягнення аліментів (про зміну розміру аліментів) з відповідача, який проживає в Україні, здійснюється через уповноважений орган своєї держави. Останній направляє відповідні документи Міністерству юстиції України.
Суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів в межах суми платежу за один місяць.
Рішення іноземного суду може бути пред’явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред’явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.
Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника.

Залишити відповідь